บ้านไร่ต้นรัก ปัว จังหวัดน่าน

น่านไง …. ที่เรารักที่สุด

ไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่กลับไป

ไม่มีครั้งไหน … ที่ไม่ตกหลุมรัก

.

บ้านไม้หลังน้อย โอบล้อมด้วยต้นไม้

ภายในบ้านมีความญีปุ่นผสมอยู่

มันดูอบอุ่นที่สุด

.

📍📍ไร่ต้นรัก

TEL.081 033 8546

อำเภอปัว จังหวัดน่าน

.

.

Follow Me

IG : mylifemytravel

https://bit.ly/3szNFEi

#แฟนพาเที่ยว #Mylifemytravel #น่าน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บ้านไร่ต้นรัก ปัว จังหวัดน่าน