วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง วัดสวย จังหวัดเลย

ชวนไปไหว้พระ ทำบุญกันอีกแล้ว

รอบนี้เป็นวัดสวย ที่เรียกได้ว่าสวยมากกกกก

ชื่อว่าวัด สมเด็จภูเรือ มิ่งเมือง  เป็นวัดที่ตั้งอยู่ที่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

อ่า บอกพิกัดไปแล้ว ใครไปเลย ต้องไม่พลาดนะทุกคน

เดิมทีวัดนี้ชื่อว่า วัดพระกริ่งปวเรศ เป็นพระอารามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระราชทานเงินซื้อที่ดินสำหรับสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างประยุกต์

วัดตั้งอยู่บนเนินเขา โอบล้อมด้วยธรรมชาติ และเห็นวิวเมืองภูเรือแบบเต็มเลยค่ะ

และยังมีไฮไลท์ที่สำคัญ คือ โบสถ์วิหาร ที่สร้างขึ้นจากไม้สัก วิจิตรงดงามมากๆ

 ด้านในเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธเจ้าไภสัชยาคุรุไวฑูรยประภา จอมแพทย์ (พระกริ่งปวเรศ) ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ด้านใน 

.

บางวันจะมีหมอกไหลผ่านวัด สวยมากๆ เลย   ได้เที่ยว ได้บุญ ได้สัมผัสธรรมชาติ ครบถ้วนเลย